І. ОСП УАЯ сертифікує фахівців за власними схемами, які акредитовані НААУ

№ п/п

Найменування кваліфікацій та вимоги до них

Менеджмент якості (ISO 9001)

1 Спеціаліст систем менеджменту якості (ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT))
2 Менеджер систем управління якістю (ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT))
3 Аудитор систем менеджменту якості (ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT))
4 Головний аудитор систем менеджменту якості (ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT))
5 Аудитор систем управління якістю на основі ISO 13485 (ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT))

Екологічний менеджмент (ISO 14001)

6 Спеціаліст систем екологічного менеджменту (ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015)
7 Менеджер систем екологічного управління (ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015)
8 Аудитор систем екологічного менеджменту (ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015)
9 Головний аудитор систем екологічного менеджменту (ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015)

Менеджмент охорони здоров’я та професійної безпеки (OHSAS 18001)

10 Спеціаліст / Молодший спеціаліст систем менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки (ДСТУ OHSAS 18001:2010, OHSAS 18001:2007)
11 Менеджер / Молодший менеджер систем управління охороною здоров’я та професійною безпекою (ДСТУ OHSAS 18001:2010, OHSAS 18001:2007)
12 Аудитор систем менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки (ДСТУ OHSAS 18001:2010, OHSAS 18001:2007)
13 Головний аудитор систем менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки (ДСТУ OHSAS 18001:2010, OHSAS 18001:2007)
14 Спеціаліст / Молодший спеціаліст систем менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки (ISO 45001:2018)
15 Менеджер / Молодший менеджер систем управління охороною здоров’я та професійною безпекою (ISO 45001:2018)
16 Аудитор систем менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки (ISO 45001:2018)
17 Головний аудитор систем менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки (ISO 45001:2018)

Енергетичний менеджмент (ISO 50001)

18 Спеціаліст / Молодший спеціаліст систем енергетичного менеджменту (ДСТУ ISO 50001:2014, ISO 50001:2011)
19 Менеджер / Молодший менеджер систем енергетичного управління (ДСТУ ISO 50001:2014, ISO 50001:2011)
20 Аудитор систем енергетичного менеджменту (ДСТУ ISO 50001:2014, ISO 50001:2011)
21 Головний аудитор систем енергетичного менеджменту (ДСТУ ISO 50001:2014, ISO 50001:2011)
22 Спеціаліст / Молодший спеціаліст систем енергетичного менеджменту (ISO 50001:2018)
23 Менеджер / Молодший менеджер систем енергетичного управління (ISO 50001:2018)
24 Аудитор систем енергетичного менеджменту (ISO 50001:2018)
25 Головний аудитор систем енергетичного менеджменту (ISO 50001:2018)

Управління безпечністю харчових продуктів (ISO 22000)

26 Спеціаліст / Молодший спеціаліст систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2007, (ISO 22000:2005, IDT), ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT))
27 Менеджер / Молодший менеджер систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2007, (ISO 22000:2005, IDT), ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT))
28 Аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2007, (ISO 22000:2005, IDT), ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT))
29 Головний аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2007, (ISO 22000:2005, IDT), ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT))

Управління якістю лабораторій (ISO 17025)

30 Менеджер забезпечення якості лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17025:2017)
31 Аудитор систем менеджменту якості лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17025:2017)

Консультанти в сфері менеджменту

32 Головний консультант з систем менеджменту

 


ІІ ОСП УАЯ сертифікує персонал за неакредитованими кваліфікаціями

1 Внутрішній аудитор систем управління якістю за стандартом ISO 9001:2015
2 Внутрішній аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів
3 Інспектор з оцінки відповідності стану протипожежного та техногенного захисту об’єкта
4 Інспектор пожежної та техногенної безпеки з проектування, монтажу, ремонту і обслуговування систем забезпечення безпеки об'єктів будівництва
5 Експерт з пожежної та техногенної безпеки при створенні об'єктів архітектури
6 Експерт з оцінки пожежних ризиків
7 Спеціаліст з пест контролю
8 Внутрішній аудитор систем екологічного менеджменту
9 Спеціаліст систем управління щодо протидії корупції (ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT))
10 Головний аудитор систем управління якістю на основі ISO 13485 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT))
11 Член групи безпечності харчових продуктів
12 Член групи HACCP
13 Аудитор систем управління в освітніх організаціях (ISO 21001:2018)
14 Головний аудитор систем управління в освітніх організаціях (ISO 21001:2018)
15 Спеціаліст/Молодший спеціаліст систем управління в освітніх організаціях (ISO 21001:2018)
16 Внутрішній аудитор систем управління в освітніх організаціях (ISO 21001:2018)
17 Менеджер / Молодший менеджер систем управління в освітніх організаціях (ISO 21001:2018)
18 Внутрішній аудитор систем управління якістю на основі ISO 13485 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT))
19 Фахівець випробувальних лабораторій (ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17025:2017)
20 Фахівець випробувальних лабораторій колісних транспортних засобів (ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17025:2017)
21 Аудитор систем менеджменту інформаційної безпеки (ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC27001:2013; COR 1:2014, IDТ))
22 Головний аудитор систем менеджменту інформаційної безпеки [ДСТУ ISO/IEC 27001:2015(ISO/IEC 27001:2013; COR 1:2014, IDТ), ISO/IEC 27001:2013; COR 1:2014]
23 Спеціаліст систем менеджменту інформаційної безпеки [ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC 27001:2013; COR 1:2014, IDТ), ISO/IEC 27001:2013; COR 1:2014]
24 Внутрішній аудитор систем менеджменту інформаційної безпеки
25 Внутрішній аудитор систем управління охороною здоров’я та професійною безпекою 
26 Тренер з питань гігієни харчових продуктів 
27 Аудитор з сертифікації належної виробничої практики у виробництві парфюмерно-косметичної продукції (ДСТУ EN ISO 22716:2015 (EN ISO 22716:2007, IDT)) 
28 Внутрішній аудитор належної виробничої практики у виробництві парфюмерно-косметичної  продукції (ДСТУ EN ISO 22716:2015 (EN ISO 22716:2007, IDT)) 
29 Спеціаліст з належної виробничої практики у виробництві парфюмерно-косметичної продукції (ДСТУ EN ISO 22716:2015 (EN ISO 22716:2007, IDT))