Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ) - професійна організація, яка з 2002 року займається сертифікацією персоналу в сфері менеджменту.

На сьогодні ОСП УАЯ видав біля 5000 сертифікатів фахівцям з України, Білорусі, Італії, Швейцарії, Росії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Узбекистану та інших країн. Серед власників сертифікатів є керівники та провідні спеціалісти підприємств і організацій різних галузей економіки, органів сертифікації продукції та систем якості, навчальних установ. ОСП УАЯ веде реєстри сертифікованих спеціалістів.

Оскільки ОСП УАЯ є органом сертифікації персоналу, він, на виконання вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17024, сам не займається навчанням. Тому ми запрошуємо до співробітництва навчальні організації, які готують або мають намір готувати фахівців в сфері якості і менеджменту в самому широкому сенсі.

При відповідності навчальних програм вимогам відповідних кваліфікацій та наявності кваліфікованих викладачів ОСП УАЯ може укласти з навчальною організацією угоду про співпрацю в сфері навчання і сертифікації персоналу. В разі успішного проходження експертизи навчальних програм з боку ОСП УАЯ, навчальна організація отримує Сертифікат визнання, у якому зазначається, що навчальні програми цієї організації відповідають вимогам до певних кваліфікації ОСП УАЯ. Після цього фахівці, які пройшли навчання в цій організації, мають можливість здати іспити в ОСП УАЯ і отримати сертифікат незалежного акредитованого органу, що визнається в Європі та світі. Це дозволить підвищити престиж навчальної організації та її конкурентоспроможність на ринку навчальних послуг. (див. Процедура визнання ВНЗ в системі ОСП УАЯ). ОСП УАЯ веде реєстр партнерських учбових організацій.

При необхідності ОСП УАЯ може надати навчальним організаціям допомогу в розробці чи доопрацюванні навчальних програм і підготовці викладачів.

Якщо існує потреба в сертифікації персоналу за кваліфікаціями, що виходять за рамки нинішньої області акредитації ОСП УАЯ, можливе розширення цієї області (в системі акредитації НААУ) в співдружності з компетентною в цій сфері навчальною організацією. Стратегічним напрямком розвитку ОСП УАЯ є розширення спектру своїх кваліфікацій і вихід за рамки сфери менеджменту. На сьогодні ОСП УАЯ вже розробив ряд таких нових кваліфікацій, наприклад, в галузі Пест-контролю, пожежної справи, тощо.

ОСП УАЯ розуміє важливість неупередженості при здійсненні своєї діяльності із сертифікації, контролює конфлікти інтересів та гарантує об'єктивність своєї діяльності із сертифікації.

Чому Вам потрібна сертифікація Вашого персоналу, що міжнародно визнається?
Наявність компетентного персоналу є ознакою добре поставленого та фундаментального менеджменту компанії.

Компанії та організації всіх видів будують плани для сьогоднішнього і завтрашнього дня. Вони безумовно, потребують добре навчених і досвідчених фахівців, зокрема, у сфері менеджменту у всіх аспектах цієї галузі знань.

Визнання компетентності на європейському та світовому рівні є величезною мотиваційною силою.
Для гарантії порівнянності компетентності сертифікованих працівників підхід ОСП УАЯ ґрунтується на ясно описаній схемі сертифікації, що включає детальний опис компетентності та процедури для органів сертифікації.

Сертифікат компетентності ОСП УАЯ видається тільки за результатами успішно складеного іспиту і спонукає його власника безперервно розвивати свою професійну компетентність.

З сертифікатом ОСП УАЯ ростуть можливості міжнародної кар'єри і вільного вибору роботи в європейських країнах.
Розширення міжнародних контактів вітчизняного бізнесу визначає потребу гармонізації бізнес - практики в рамках Європейського Союзу і за його межами, потреби у фахівцях, рівень компетентності яких відповідає міжнародним вимогам.

Місія
Сертифікувати персонал і забезпечувати задоволення потреби бізнес - середовища у визнаному, добре навченому, досвідченому і компетентному персоналі, який відповідає вимогам ділового світу в рамках Європейського Союзу і за його межами.

Підвищувати соціальну відповідальність менеджерів, аудиторів і спеціалістів, впроваджуючи в етику діяльності сертифікованого персоналу Кодекс професійної поведінки.

Забезпечувати умови для взаємного визнання результатів сертифікації в Україні та за кордоном.
Сприяти визнанню рівня підготовки фахівців України в Європі і світі. Сприяти підвищенню рейтингу кваліфікованих фахівців на міжнародному ринку праці.

Здійснювати оцінювання відповідності навчальних процесів і програм вимогам кваліфікацій ОСП УАЯ, сприяти розвитку освітніх програм підготовки фахівців у сфері менеджменту якості, екології, безпеки та інших сферах. Впроваджувати в практику підготовки фахівців рекомендації і досвід національних, закордонних і міжнародних організацій. Моделювати зміст освіти через інтеграцію з кращою міжнародною практикою бізнесу, з визнаними міжнародними підходами, із сучасними знаннями країн усього світу про методи і технології успіху, з актуальною моделлю компетентності професіонала міжнародного рівня.

Основна мета
Через 5 років бути в числі кращих органів сертифікації персоналу в Центральній і Східній Європі, розширити географію партнерів ОСП УАЯ і забезпечити збільшення обсягу сертифікації не менше, ніж на 20 відсотків щорічно.

Система цінностей
- Гарантування об'єктивності, неупередженості і конфіденційності процесу сертифікації на основі достовірних свідчень і справедливому оцінюванні компетентності, що не піддані впливу інших осіб чи сторін, які мають безпосередній інтерес до діяльності органу.
- Виключення конфлікту інтересів і впливу на персонал з боку осіб, що мають безпосередній інтерес до діяльності органу.
- Забезпечення відсутності дискримінації будь-якого характеру.
- Статус незалежності від зацікавлених сторін.
- Систематичне підвищення рівня підготовки кожного співробітника.
- Забезпечення ясного розуміння політики ОСП УАЯ і критеріїв сертифікації всім персоналом, залученим у процес сертифікації й ухвалення рішення і зацікавленими сторонами.
- Забезпечення виконання всіх вимог, що діють та регламентують діяльність ОСП УАЯ.
- Ефективний розгляд скарг і апеляцій для захисту ОСП УАЯ і зацікавлених сторін від помилок і необдуманих дій.

Всі наші співробітники усвідомлюють, що довіра до ОСП УАЯ всередині країни і за її межами ґрунтується на репутації і високому професіоналізмі кожного з нас.

Керівництво Органу сертифікації персоналу УАЯ зобов'язується робити все можливе для підтримки довіри всіх зацікавлених сторін і постійного вдосконалення результативності системи менеджменту якості ОСП УАЯ.

 

Сфера акредитації ОСП УАЯ

Положення про Апеляційну комісію

Порядок розгляду скарг і апеляцій

Політика ОСП УАЯ в області якості
Політика ОСП УАЯ в області безпеки

Типова угода з навчальними організаціями

Кроки претендента на сертифікацію та ресертифікацію

Приклади екзаменаційних питань
Графік іспитів ОСП УАЯ