Реєстри Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості

Реєстр фахівців сертифікованих за Схемами ОСП УАЯ / Register of specialists certified according to UAQ PCB Schemes

Реєстр фахівців сертифікованих ОСП УАЯ в Системі УкрСЕПРО / Registry of certified specialists on qualifications according to system UkrSEPRO

Реєстр фахівців сертифікованих за кваліфікаціями Гармонізованої Схеми Європейської організації якості (EOQ) / Registry of certified specialists on qualifications according to Harmonized Scheme of the European Organization for Quality (EOQ)

Реєстр фахівців сертифікованих за неакредитованими Схемами ОСП УАЯ

Реєстр учбових організацій, навчальні процеси, програми та лекційні матеріали яких відповідають вимогам до кваліфікацій ОСП УАЯ / Register of training organizations, which educational processes, programs and lecture materials meet the requirements for UAQ PCB qualifications.