У зв'язку з введенням надзвичайної ситуації в Україні Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ) розробив процедуру проведення дистанційного іспиту. Ви можете скласти іспит за будь-якою кваліфікацією ОСП УАЯ, не виходячи зі своєї квартири або офісу з використанням програми Skype. При успішній здачі іспиту та виконанні інших вимог ви зможете отримати сертифікат підтвердження кваліфікацій від незалежного акредитованого органу сертифікації персоналу.

ОСП УАЯ акредитований в Національному агентстві з акредитації України (НААУ). НААУ є асоційованим членом Європейської кооперації з акредитації (ЕА) та підписантом Двосторонньої Угоди про визнання (ЕА BLA). НААУ є також членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та підписантом Багатосторонньої Угоди про взаємне визнання (IAF MLA). Завдяки цьому сертифікати ОСП УАЯ за акредитованими кваліфікаціями мають міжнародне визнання. ОСП УАЯ має понад 35 акредитованих кваліфікацій в сфері систем менеджменту та ряд неакредитованих кваліфікацій. Більш докладно з цією інформацією можна ознайомитися на нашому сайті.

ОСП УАЯ відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17024, тому ми самі не займаємося навчальною діяльністю. Ми співпрацюємо з навчальними організаціями, зокрема, з університетами, навчальні програми яких відповідають вимогам до кваліфікацій ОСП УАЯ.
Запрошуємо до співпраці кандидатів на сертифікацію та навчальні організації!

Просимо телефонувати за номерами +38 050 358 9403 (Кабаков Юрій Борисович) або +380 50 410 26 21 (Абраменко Марина Миколаївна), писати на пошту
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ) - професійна організація, яка з 2002 року займається сертифікацією персоналу в сфері менеджменту. З 2002 по 2016 р. ОСП УАЯ був національним представником Європейської організації якості (EOQ) та національним агентом її органу з реєстрації персоналу (PRU). ОСП УАЯ з 2007 року акредитовано Національним агентством з акредитації України (НААУ), атестат акредитації № 6О010.

НААУ є членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та підписантом Багатосторонньої Угоди про взаємне визнання (IAF MLA) за напрямками акредитації органів з сертифікації продукції, органів з сертифікації персоналу та органів з сертифікації систем менеджменту якості та навколишнього середовища. Акредитація, що надається НААУ у вищенаведених сферах, є еквівалентною акредитації, що надається національними органами з акредитації – підписантами IAF MLA у більш ніж 80 країнах світу.

НААУ є також асоційованим членом та підписантом Угоди з Європейською кооперацією з акредитації (ЕА). В Угоді (Agreement) між НААУ та EA сказано, що вони, зокрема, зобов’язуються:
• визнавати на рівній основі сертифікати, видані акредитованими ними органами з сертифікації;
• сприяти визнанню сертифікатів, виданих акредитованими ними органами з сертифікації, усіма користувачами в своїх країнах.

Все це стосується сертифікатів ОСП УАЯ.
ОСП УАЯ має 54 кваліфікацій в сфері менеджменту, акредитованих в НААУ та ряд неакредитовних кваліфікацій.

Станом на початок 2023 року ОСП УАЯ видав більше ніж 6300 сертифікатів фахівцям з України, Італії, Швейцарії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Узбекистану та інших країн. Серед власників сертифікатів є керівники та провідні спеціалісти підприємств і організацій різних галузей економіки, органів сертифікації продукції та систем менеджменту, навчальних установ. ОСП УАЯ веде реєстри сертифікованих спеціалістів.

ОСП УАЯ підписав Ліцензійну угоду з Організацією об’єднаних націй з Промислового розвитку (UNIDO). За цією угодою UNIDO передає ОСП УАЯ екзаменаційні матеріали для проведення сертифікації аудиторів та головних аудиторів систем енергоменеджменту за програмою UNIDO. Наразі в Україні є можливість на регулярній основі організувати навчання та сертифікацію фахівців за матеріалами UNIDO, оскільки відповідні навчальні матеріали передані UNIDO українській навчальній організації за Ліцензійною угодою. Фахівці, які пройшли сертифікацію за цією схемою, отримають сертифікати ОСП УАЯ з логотипом UNIDO. Наявність критичної маси таких висококваліфікованих фахівців дозволить нашій країні постійно підвищувати енергоефективнсть та успішно вирішувати наявні та потенційні проблеми в сфері енергетики.

Оскільки ОСП УАЯ є органом сертифікації персоналу, він, на виконання вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17024, сам не займається навчанням. Тому ОСП УАЯ співпрацює з рядом навчальних організацій, навчальні програми яких відповідають вимогам наших кваліфікацій. ОСП УАЯ веде реєстр партнерських учбових організацій.

Ми запрошуємо до співробітництва навчальні організації, які готують або мають намір готувати фахівців в сфері менеджменту в найширшому сенсі.

За умови відповідності навчальних програм вимогам певних кваліфікацій ОСП УАЯ та наявності кваліфікованих викладачів, ОСП УАЯ може укласти з навчальною організацією угоду про співпрацю в сфері навчання і сертифікації персоналу. В разі успішного проходження експертизи навчальних програм з боку ОСП УАЯ, навчальна організація отримує Сертифікат визнання, у якому зазначається, що навчальні програми цієї організації відповідають вимогам до певних кваліфікації ОСП УАЯ. Після цього фахівці, які пройшли навчання в цій організації, мають можливість здати іспити в ОСП УАЯ та, при виконанні інших умов (освіта, досвід роботи, особисті якості, досвід проведення аудитів, тощо), отримати сертифікат незалежного акредитованого органу, який має широке міжнародне визнання. Це дозволить підвищити престиж навчальної організації та її конкурентоспроможність на ринку навчальних послуг (див. Процедура визнання НО в системі ОСП УАЯ).
При необхідності ОСП УАЯ може надати навчальним організаціям допомогу в розробці чи доопрацюванні навчальних програм та підготовці викладачів.

Якщо існує потреба в сертифікації персоналу за кваліфікаціями, що виходять за рамки нинішньої сукупності кваліфікацій ОСП УАЯ, можлива розробка та впровадження нових кваліфікацій в співдружності з компетентною в цій сфері навчальною організацією.

ОСП УАЯ розуміє важливість неупередженості при здійсненні своєї діяльності в сфері сертифікації, контролює конфлікти інтересів та гарантує об'єктивність своєї діяльності в сфері сертифікації.


Чому Вам потрібна сертифікація Вашого персоналу, що міжнародно визнається?
Наявність компетентного персоналу є ознакою добре поставленого та фундаментального менеджменту компанії.

Компанії та організації всіх видів будують плани для сьогоднішнього і завтрашнього дня. Вони безумовно, потребують добре навчених і досвідчених фахівців, зокрема, у сфері менеджменту у всіх аспектах цієї галузі знань.

Визнання компетентності на європейському та світовому рівні є величезною мотиваційною силою.
Для гарантії порівнянності компетентності сертифікованих працівників підхід ОСП УАЯ ґрунтується на ясно описаній схемі сертифікації, що включає детальний опис компетентності та процедури для органів сертифікації.

Сертифікат компетентності ОСП УАЯ видається тільки за результатами успішно складеного іспиту і спонукає його власника безперервно розвивати свою професійну компетентність.

З сертифікатом ОСП УАЯ ростуть можливості міжнародної кар'єри і вільного вибору роботи в європейських країнах.
Розширення міжнародних контактів вітчизняного бізнесу визначає потребу гармонізації бізнес - практики в рамках Європейського Союзу і за його межами, потреби у фахівцях, рівень компетентності яких відповідає міжнародним вимогам.

Місія
Сертифікувати персонал і забезпечувати задоволення потреби бізнес - середовища у визнаному, добре навченому, досвідченому і компетентному персоналі, який відповідає вимогам ділового світу в рамках Європейського Союзу і за його межами.

Підвищувати соціальну відповідальність менеджерів, аудиторів і спеціалістів, впроваджуючи в етику діяльності сертифікованого персоналу Кодекс професійної поведінки.

Забезпечувати умови для взаємного визнання результатів сертифікації в Україні та за кордоном.
Сприяти визнанню рівня підготовки фахівців України в Європі і світі. Сприяти підвищенню рейтингу кваліфікованих фахівців на міжнародному ринку праці.

Здійснювати оцінювання відповідності навчальних процесів і програм вимогам кваліфікацій ОСП УАЯ, сприяти розвитку освітніх програм підготовки фахівців у сфері менеджменту якості, екології, безпеки та інших сферах. Впроваджувати в практику підготовки фахівців рекомендації і досвід національних, закордонних і міжнародних організацій. Моделювати зміст освіти через інтеграцію з кращою міжнародною практикою бізнесу, з визнаними міжнародними підходами, із сучасними знаннями країн усього світу про методи і технології успіху, з актуальною моделлю компетентності професіонала міжнародного рівня.

Основна мета
Через 5 років бути в числі кращих органів сертифікації персоналу в Центральній і Східній Європі, розширити географію партнерів ОСП УАЯ і забезпечити збільшення обсягу сертифікації не менше, ніж на 20 відсотків щорічно.

Система цінностей
- Гарантування об'єктивності, неупередженості і конфіденційності процесу сертифікації на основі достовірних свідчень і справедливому оцінюванні компетентності, що не піддані впливу інших осіб чи сторін, які мають безпосередній інтерес до діяльності органу.
- Виключення конфлікту інтересів і впливу на персонал з боку осіб, що мають безпосередній інтерес до діяльності органу.
- Забезпечення відсутності дискримінації будь-якого характеру.
- Статус незалежності від зацікавлених сторін.
- Систематичне підвищення рівня підготовки кожного співробітника.
- Забезпечення ясного розуміння політики ОСП УАЯ і критеріїв сертифікації всім персоналом, залученим у процес сертифікації й ухвалення рішення і зацікавленими сторонами.
- Забезпечення виконання всіх вимог, що діють та регламентують діяльність ОСП УАЯ.
- Ефективний розгляд скарг і апеляцій для захисту ОСП УАЯ і зацікавлених сторін від помилок і необдуманих дій.

Всі наші співробітники усвідомлюють, що довіра до ОСП УАЯ всередині країни і за її межами ґрунтується на репутації і високому професіоналізмі кожного з нас.

Керівництво Органу сертифікації персоналу УАЯ зобов'язується робити все можливе для підтримки довіри всіх зацікавлених сторін і постійного вдосконалення результативності системи менеджменту якості ОСП УАЯ.

 

Сфера акредитації ОСП УАЯ

Положення про Апеляційну комісію

Порядок розгляду скарг і апеляцій

Політика ОСП УАЯ в області якості
Політика ОСП УАЯ в області безпеки

Типова угода з навчальними організаціями

Кроки претендента на сертифікацію
Кроки претендента на ресертифікацію

Приклади екзаменаційних питань
Графік іспитів ОСП УАЯ